الکساندر فلمینگ

بیوگرافی الکساندر فلمینگ، دانشمند اسکاتلندی کاشف پنی‌سیلین

بیوگرافی الکساندر فلمینگ، دانشمند اسکاتلندی کاشف پنی‌سیلین

الکساندر فلمینگ از پزشکان مشهور قرن ۱۹ و ۲۰ بود که بیش از همه با کشف بزرگش یعنی پنی‌سیلین شناخته می‌شود. سر الکساندر فلمینگ (Sir Alexander Fleming) زیست‌شناس، پزشک، میکروب‌شناس و داروشناس اسکاتلندی قرن ۱۹ و ادامه مطلب